Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przeterminowane leki przynieś do apteki!

Główna treść

Przeterminowane leki przynieś do apteki!

Mieszkańcy naszej Gminy Wolbrom mogą wyrzucać przeterminowane leki w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami ochrony środowiska do specjalnych pojemników. Stoją one w siedmiu wolbromskich aptekach. Koszt opróżniania pojemników i utylizacji zebranych leków do końca czerwca 2013 ponosi Gmina. Od 1 lipca ich wywóz i utylizacja zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami w gminach będą finansowane z nowych opłat śmieciowych.

  1. Apteka „Przy Rynku”, Wolbrom, ul Krakowska 2
  2. Apteka Dr.Max, Wolbrom, ul. Skalska 22 (w przychodni)
  3. Apteka w Pawilonie, Wolbrom, ul Skalska Pawilon 1A
  4. Apteka Blisko Ciebie, Wolbrom, ul. Krakowska 43
  5. Twoja Apteka, Wolbrom, ul. 1-Maja 39
  6. Apteka Dr. Max, Wolbrom, ul. Mariacka 6
  7. Apteka Echinacea, Łobzów

O tym, że używanie przeterminowanych leków jest niebezpieczne dla zdrowia, wiedzą chyba wszyscy, jednak mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kosza, a stamtąd na składowiska odpadów, jest równie niebezpieczne, ponieważ środki zawarte w lekach mają szkodliwy wpływ na środowisko. I jeszcze jedno: nigdy nie wyrzucajmy leków do toalety! Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniają się na nie. Przeterminowane leki powinny być poddane utylizacji. Z punktu widzenia prawa ochrony środowiska, odpady farmaceutyczne są niebezpieczne, ponieważ mogą zawierać substancje zdefiniowane jako toksyczne, które ze względu na swoje specyficzne własności stanowią zagrożenie dla środowiska. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe. Przedostając się do wód lub gleby, potrafią je skutecznie skazić. Należy pamiętać, że leki o silnym działaniu znajdują się w wykazie trucizn.

Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców do rozsądnego pozbywania się leków, które straciły ważność – właśnie poprzez wrzucanie ich do przeznaczonych do tego celu pojemników.

Do pojemników nie wrzucamy termometrów rtęciowych!