Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Możesz płacić tam gdzie mieszkasz

Główna treść

Możesz płacić tam gdzie mieszkasz

Urzędnicy zajmujący się zbieraniem deklaracji śmieciowych, czyli dotyczących opłat za odpady komunalne często odpowiadają na pytanie w jaki sposób można udowodnić, że osoba zameldowana w gospodarstwie faktycznie w nim nie przebywa (bo pracuje za granicą, uczy się w innym mieście) i płaci za śmieci gdzie indziej. Zgodnie z zasadą, że za śmieci będziemy w Polsce płacić tylko raz, w miejscu zameldowania dopuszczone jest wskazanie, że opłatę wniesiemy w innym miejscu. Trzeba to jednak udokumentować. 

Jak wyjaśnia  kierownik Referatu Podatków UMiG Wolbrom Władysława Stojek, tego typu rozbieżności, występujące między liczbą osób zamieszkałych, a liczbą osób zameldowanych  w nieruchomościach wskazanych w składanych deklaracjach, właściciele nieruchomości  mogą wyjaśnić, zgodnie z uchwałą  Nr XXXII /204/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z 4 lutego 2013r., dołączając do stosownej deklaracji  dokument, potwierdzający zamieszkanie osób w innej gminie, kraju lub innym niż miejsce zameldowania. Do wyjaśnienia rozbieżności może służyć również dostarczenie (na wniosek  składającego deklarację)  oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. W razie ewentualnej kontroli trzeba będzie wykazać się posiadaniem np. dowodów wpłaty za śmieci opłacane w innym miejscu.
*Przykładowe oświadczenie składane do deklaracji w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje mniejsza lub większa ilość osób niż jest  zameldowana do pobrania TUTAJ

Sprawy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych prowadzone są w pok. 106 Urzędu Miasta i Gminy, tel. (32) 7065329 lub (32) 7065334.