Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wypowiedzenie starej umowy

Główna treść

Wypowiedzenie starej umowy

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 lipca zacznie działać nowy system gospodarki odpadami w gminach. Wypowiedzenie dotychczasowych umów zawartych z firmami odbierającymi odpady komunalne z indywidualnych posesji jest obowiązkiem każdego, kto taką umowę posiada. Aby ułatwić sprawę naszym mieszkańcom przygotowaliśmy „ściągawkę” z danymi adresowymi i okresami wypowiedzeń obowiązującymi w poszczególnych firmach działających na naszym terenie. W załączeniu również przykładowy druk wypowiedzenia.

Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów z gospodarstw domowych:

DRUK DO POBRANIA

Nazwa i adres firmyOkres wypowiedzeniaMiejsce złożenia wypowiedzenia
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1,
31-580 Kraków
1 miesiącBiuro Obsługi Klienta
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1,
31-580 Kraków
Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o.o.,
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
1 miesiącZakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o.o.,
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków WIESŁAW STRACH,
ul. Floriańska 2/25, 32- 300 Olkusz
3 miesiąceWywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków WIESŁAW STRACH,
ul. Floriańska 2/25, 32- 300 Olkusz
REMONDIS Sp. z o.o.
Oddział w Częstochowie
Zakład OGRODZIENIEC
ul. Kościuszki 210, 42-440 Ogrodzieniec 
3 miesiąceREMONDIS Sp. z o.o.
Oddział w Częstochowie
Zakład OGRODZIENIEC
ul. Kościuszki 210, 42-440 Ogrodzieniec
ALBA  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
ul. Kluczewska 2, 32- 300 Olkusz
3 miesiąceALBA  Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Spółka z o.o.
ul. Kluczewska 2, 32- 300 Olkusz