Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Główna treść

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

UMiG Wolbrom informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013r. poz. 1399) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Druk zgłoszenia szamba (plik Microsoft Word, rozmiar 35kB)

Wykaz firm posiadających koncesję na odbiór nieczystości ciekłych na terenie gminy Wolbrom

LpNazwa, adres firmyTel kontaktowy
1.Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Wrzosowa 18, 32- 340 Wolbrom
(32) 706 52 78
(32) 644 12 54
(32) 644 17 72
2.Anna Piputa
Wywóz Nieczystości i Usługi Rolnicze
Dłużec 27, 32- 340 Wolbrom
(32) 644 72 66
502 055 012
3.Małgorzata Barczyk
F.H.U. „NOVA” Kupno- Sprzedaż, Komis Samochodów, Sprzedaż Gazu Płynnego, Wywóz Nieczystości Płynnych,
Gołaczewy kol. Piaski 80, 32- 340 Wolbrom
 (32) 646 55 05
4.Wojciech Wojewoda
Wywóz Nieczystości Płynnych „RED-WOJ” Usługi,
Smoleń 17, 42- 436 Pilica
(32) 673 58 84
798 743 295
5.Mieczysław Piputa
Wywóz Nieczystości i Usługi Rolnicze
Dłużec 27, 32- 340 Wolbrom
(32) 644 72 66
502 055 012
6.Firma Usługowo-Transportowa
Jerzy Topolski
Brzozówka 24, 32-340 Wolbrom
799 143 788
606 911 260
7.TOI POI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
(22) 614 59 79
(opróżnianie toalet przenośnych)
8.WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Szybowa2, 41-808 Zabrze
(22) 278 45 32
(opróżnianie toalet przenośnych)
9.F.H.U. MOTO MAR Mariusz Sękala,
ul. Okólna 85, 42- 400 Zawiercie
500 001 592
10.F.H.U. BART-POL Monika Sękala, Ryczów
ul. Ogrodzieniecka 7, 42-440 Ogrodzieniec
500 709 342
11.mToilet Sp. z o.o.
ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
800 000 800
12. Transport Ciężarowy Andrzej Cecha, Kwaśniów Dolny ul. Dworska 17, 32-310 Klucze692-148-703