Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Największa inwestycja w dziejach Miasta i Gminy Wolbrom zakończona!

Główna treść

Największa inwestycja w dziejach Miasta i Gminy Wolbrom zakończona!

Zakończyła się największa inwestycja kiedykolwiek realizowana przez Miasto i Gminę Wolbrom – czyli przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków. Inwestycja kosztowała 30,1 mln zł. brutto, z czego ponad 15,8 mln zł. stanowiło dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a 9 mln zł. preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW.

Droga do sfinalizowania i przeprowadzenia modernizacji przestarzałej oczyszczalni nie była łatwa. Warto przypomnieć, że na początku swej kadencji w 2014 r. burmistrz Adam Zielnik „odziedziczył” projekt na kombinat za 45 milionów, z 3 milionami… pożyczki umarzalnej w … 40%. Należy przy tym pamiętać, że opracowany za czasów poprzedniej władzy projekt modernizacji oczyszczalni, został oficjalnie odrzucony w 2016 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze względu na przewymiarowanie o 40 %. Dopiero po dokonaniu niezbędnych zmian w projekcie wykonawczym, pod kątem zaleceń NFOŚiGW, udało się uratować projekt, na który poprzednia władza wydała 600 tys. zł. Istotnym jest, że wspomniane 45 mln. zł. z 2014 r. to jak teraz, co najmniej 90 mln. zł. jeśli chodzi o koszty inwestycji.

Wyczekiwana od lat modernizacja oczyszczalni ruszyła w marcu 2020 r. Dziś, po 16 miesiącach wytężonych prac oczyszczalnia stała się nowoczesnym obiektem. Protokół odbioru końcowego przebudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni podpisano 1 lipca 2021 roku.

Rozbudowa i modernizacja liczącej 27 lat oczyszczalni była konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektów i urządzeń ciągu technologicznego. Stan ten stwarzał istotne zagrożenie o charakterze ekologicznym, sprzyjał przenikaniu zwiększonej ilości zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, podziemnych i był zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania oczyszczalni.

Modernizacja pozwoliła zwiększyć przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM, oraz poprawić jakość oczyszczonych ścieków. Jest to szczególnie ważne przy rozbudowującej się gminnej sieci kanalizacyjnej. Nasza oczyszczalnia po 27 latach użytkowania wymagała pilnego unowocześnienia i rozbudowy. Chcieliśmy spowodować, aby kolejne sołectwa podłączały się swobodnie do infrastruktury kanalizacyjnej według swoich potrzeb. Brak modernizacji zakładu w dużym stopniu blokowałby nasz rozwój, a ponadto Gmina Wolbrom płaciłaby kary środowiskowe w wysokości ok. 50 tys. zł. dziennie – zwrócił uwagę Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik.

(Czytaj więcej)