Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ulice w Zabagniu

Główna treść

Ulice w Zabagniu

Na przełomie maja i czerwca 2016 roku w trzech sołectwach naszej gminy odbyły się konsultacje społeczne w sprawie ustalenia nazw ulic. Mieszkańcy, którzy na dzień otwartego spotkania konsultacyjnego posiadali czynne prawo wyborcze wypełniając odpowiedni formularz zaproponowali nazwę dla danej ulicy. Spośród propozycji przedstawionych przez mieszkańców z poszczególnych sołectw, zostały wyłonione nazwy ulic przez powołaną przez Burmistrza Wolbromia Komisję.

Wyłonione przez komisję nazwy ulic przedstawiono Radzie Miejskiej w trzech odrębnych projektach uchwał, które radni przyjęli jednogłośnie podczas sesji w dn. 22 września 2016 roku.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wolbromia, w Zabagniu zostały nadane następujące nazwy ulic:

1. ul. Radosna. Biegnąca od granicy z miastem Wolbrom (przedłużenie ul. Bocznej w Wolbromiu) w kierunku zachodnim po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: nr 407 i nr 408. Długość ulicy: ok. 848 metrów, początek numeracji od granicy z miastem Wolbrom.

2. ul. Czarnoleska. Biegnąca od granicy z miastem Wolbrom (przedłużenie ul. Żwirki i Wigury) w kierunku zachodnim po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 283, do granicy z miejscowością Dłużec. Długość ulicy: ok. 2275 metrów, początek numeracji od strony wschodniej.

3. ul. Jagodowa. Przecznica w prawo od ul. Czarnoleskiej biegnąca w kierunku północnym po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: nr 129, część działki nr 107 i część działki nr 507 do ulicy Starowiejskiej. Długość ulicy: ok. 773 metra, początek numeracji od ul. Czarnoleskiej.

4. ul. Starowiejska. Biegnąca od granicy z miejscowością Łobzów w kierunku zachodnim po działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: część działki nr 507 i działka nr 76. Długość ulicy: ok. 1150 metrów, początek numeracji od strony wschodniej do granicy z Lasami Państwowymi.

5. ul. Nowa Łąka. Przecznica w prawo od ul. Jagodowej biegnąca w kierunku wschodnim po działce oznaczonej w Ewidencji gruntów i budynków nr 125. Długość ulicy: ok. 162 metrów początek numeracji od ul.Jagodowej.

6. ul. Źródlana. Biegnąca od granicy z miejscowością Kolonia Wymysłów w kierunku północnym po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 224 do granicy z miejscowością Łobzów. Długość ulicy: ok. 334 metrów, początek numeracji od granicy z miejscowością Kolonia Wymysłów.

7. ul. Działkowa. Przecznica w lewo od ul. Źródlanej w kierunku zachodnim po działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 253. Długość ulicy: ok. 768 metrów, początek numeracji od ul. Źródlanej.