Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Placówka wsparcia dziennego służy seniorom

Główna treść

Placówka wsparcia dziennego służy seniorom

W 2020 roku Gmina Wolbrom przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pod nazwą “Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom.

Powstały w 2021 r. Klub Senior znalazł się w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu, który pełnić będzie funkcję koordynatora projektu, którego celem jest: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych (opiekuńczych) dla 20 osób, w tym niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznycm z terenu gminy Wolbrom, w okresie V.2020-IX.2023.

Placówka mieści się w nowo zmodernizowanym budynku przy ul. Żwirki i Wigury. Do dyspozycji seniorów udostępnione są pomieszczenia: dziennego pobytu, terapii indywidualnej, terapii ruchowej, pokój wypoczynkowy, pomieszczenie porządkowe i zmywalni naczyń, aneks kuchenny, korytarz, toaleta damska + osoby niepełnosprawne i toaleta męska – o łącznej powierzchni użytkowej 144,77 m².

Koszt inwestycji wyniósł 428.500 zł. Prace wykonała firma: Zakład Usługowo Sprzętowy Mirosława Basonia ze Skały. Inwestycja pozyskała wsparcie z Województwa Małopolskiego w wysokości ponad 200 tys. zł. Natomiast dotacja na funkcjonowanie placówki wyniosła prawie 1,7 mln zł. Za udzielone dofinansowania Burmistrz Adam Zielnik składa podziękowania dla Zarządu Województwa w osobach Panów Marszałków: Witolda Kozłowskiego, Łukasza Smółki, Pań Marszałek: Iwony Gibas i Marty Malec-Lech.

– Do tej pory nasza gmina nie posiadała tego typu placówki, a biorąc pod uwagę trendy demograficzne i zmiany społeczne, stworzenie miejsca dla Seniorów, w którym będą oni mogli spędzać aktywnie czas, otrzymać niezbędne wsparcie i przestrzeń do działania jest po prostu niezbędne – ocenił burmistrz Adam Zielnik.