Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Modernizacja pokryć dachowych budynków oświatowych

Główna treść

Modernizacja pokryć dachowych budynków oświatowych

Jesienią 2021 roku przeprowadzone zostały prace modernizacyjne poszyć dachowych placówek oświatowych na terenie gminy. Prace objęły:

1. Modernizację pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gołaczewach.

2. Modernizację pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej szkoły w Zarzeczu.

3. Modernizację pokrycia dachowego na budynku szkoły w Porębie Dzierżnej (w trakcie)

4. Modernizację pokrycia dachowego na budynku WTZ w Lgocie Wolbromskiej (Gmina Wolbrom sfinansowała prace nad częścią budynku, w którym mieści się świetlica wiejska).