Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zamiana lokalu z kontrahentem

Główna treść

Zamiana lokalu z kontrahentem

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • podanie indywidualne strony,
  • wniosek o zamianę lokalu – do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy – BOI – pokój nr 1 /formularz nr 9.

Załączniki:

dokumenty tożsamości najemców mieszkań zamienianych, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, skierowanie do jej zawarcia, decyzja przydziału lokalu mieszkalnego), zgoda na zamianę wydana przez zarządcę jednego i drugiego zasobu mieszkaniowego.

Opłaty:

nie podlega

Termin załatwienia sprawy:

Skierowania do zasiedlenia zamienionych lokali wydawane są w terminie do 30 dni.
W szczególnych przypadkach okres ten może ulec przedłużeniu.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Uwagi:

Zamiana pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy lub osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, może nastąpić: poprzez dobrowolne oświadczenie stron, na wniosek zarządcy budynku w zamian za zapłacenie zaległości czynszowych przez kontrahenta, w przypadku zamiany na lokal socjalny, po spełnieniu kryterium dochodu, tj. dochód przeliczony w okresie 3 miesięcy poprzedzających jego zakwalifikowanie nie przekracza 50 % najniższej emerytury tj. 298,73 zł na członka rodziny ubiegającej się o wynajem oraz 100 % najniższej emerytury tj. 597,46 zł w przypadku osoby samotnej.

Wydział / Referat odpowiedzialny:
Wydział Techniczno – Inwestycyjny, Referat Infrastruktury
TEL. 32 706 53 26; FAX. 644-22-88

Załączniki: Wniosek o zmianę lokalu mieszkalnego (plik PDF, rozmiar 126kB)