Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wynajem lokalu mieszkalnego lub socjalnego

Główna treść

Wynajem lokalu mieszkalnego lub socjalnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o ochronie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przydział lokalu mieszkalnego wypełniony ze stałego miejsca zameldowania oraz faktycznego miejsca zamieszkania /formularz nr 15/

Załączniki:

 • wniosek o wynajem lokalu z ostatniego pobytu na stałe /formularz nr 17/,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • oświadczenie o stanie majątkowym złożone przez wszystkie pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie podczas rozpatrywania wniosku

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Brak możliwości wskazania terminu przydziału mieszkania

Informacje dodatkowe

a) dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku mogą być:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów netto z miejsca pracy, z uwzględnieniem dodatkowych świadczeń ( np. nagrody, odprawy, bony, itp.),
 • decyzje lub odcinki potwierdzające wypłatę świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku braku – zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczenia netto,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanych dochodów netto,
 • decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanej pomocy,
 • zaświadczenie lub decyzja o wysokości otrzymywanych stypendiów,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów netto z odbywania praktyki zawodowej,
 • dokumenty o wysokości przyznanych alimentów: wyrok/ugoda sądu, zaświadczenie od komornika, przekazy pocztowe, wyciąg z konta,
 • prowadzenie działalności gospodarczej – dokument z właściwego urzędu skarbowego o formie rozliczania się oraz zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodu,
 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego
 • oświadczenie we wniosku o innych uzyskanych dochodach,
 • oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z dostępnym wzorem,

b) dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: (32) 7065326

c) prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – link

Wydział / Referat odpowiedzialny:
Wydział Techniczno – Inwestycyjny, Referat Infrastruktury
TEL. 32 706 53 26; FAX. 644-22-88

Załącznik: Podanie dotyczące wynajmu lokalu będącego własnością Gminy Wolbrom- link