Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

Główna treść

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • podanie – do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy – BOI – pokój nr 1 /formularz nr 14/,
  • wniosek o wynajem lokalu – do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy – BOI – pokój nr 1 /formularz nr 12/.

Załączniki:

  • dokument tożsamości wnioskodawcy,
  • akt zgonu ostatniego najemcy lokalu,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, skierowanie do jej zawarcia, decyzja przydziału lokalu mieszkalnego).

Opłaty:

nie podlega.

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadkach wymagających szczególnego rozpoznania, okres ten może ulec wydłużeniu.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Uwagi:

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Wydział / Referat odpowiedzialny:
Wydział Techniczno – Inwestycyjny – Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
TEL. 644-23-04, 644-23-20 wew. 322; FAX. 644-22-88