Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Regulacja tytułu prawnego do lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy lub po jego śmierci

Główna treść

Regulacja tytułu prawnego do lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy lub po jego śmierci

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • podanie – do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy – BOI – pokój nr 1 /formularz nr 11/,
  • wniosek o wynajem lokalu – do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy – BOI – pokój nr 1 /formularz nr 12/.

Załączniki:

dokument tożsamości wnioskodawcy,
umowa najmu lub decyzję o przydziale lokalu,
w przypadku śmierci najemcy – akt zgonu.

Opłaty:

nie podlega

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadkach wymagających szczególnego rozpoznania, okres ten może ulec wydłużeniu

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Uwagi:

Osoby pełnoletnie zamieszkujące w lokalach bez tytułu prawnego, które pozostały po wyprowadzeniu się głównego najemcy lub jego śmierci, o ile zamieszkiwały wspólnie przez okres co najmniej 5 lat mogą otrzymać skierowania do zawarcia umowy najmu w przypadku: braku zaległości czynszowych,

Wydział / Referat odpowiedzialny:
Wydział Techniczno – Inwestycyjny, Referat Infrastruktury
TEL. 32 706 53 26; FAX. 644-22-88

Załączniki: Podanie dotyczące regulacji tytułu prawnego do lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy (lub po jego śmierci) (plik PDF, rozmiar 104 kB)