Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Główna treść

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza nabór chętnych na wynajem mieszkania w byłym hotelu robotniczym przy ul. Łukasińskiego w Wolbromiu. O najem mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w Uchwale Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia2017 roku w sprawie przyjęcia: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbrom na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbrom:https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,m,296189,2017.html?page=18&limit=10&offset=0

Osoby zainteresowane proszone są o pobranie w UMIG Wolbrom, w pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu formularzy wniosków o przydział lub zamianę lokalu. 

Formularze wraz załącznikami można również pobrać ze strony internetowej urzędu:
http://new.wolbrom.pl/Przewodnik-interesanta/Gospodarka-Komunalna-i-Mieszkaniowa/Wynajem-lokalu-mieszkalnego-lub-socjalnego

Wypełniony formularz, wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym  urzędu pokój nr 1 na parterze w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r. w godzinach pracy urzędu tj: poniedziałek 10.00-18.00, środa 8.00 – 16.00, wtorek, czwartek i piątek 7.00 – 15.00  lub w tym samym terminie wysłać na adres mailowy: info@umigwolbrom.pl

Wnioski zostaną rozpatrzone do końca lutego 2019 r. O wynikach postepowania wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.  

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
Adam Zielnik